موسسه فرهنگی راقی| بینش مطهر| صفحه اصلی| ورود اعضا| ثبت نام
  صفحه اصلی   ویژه
انقلاب در ریاضیات

انقلاب در ریاضیات

آقای سید حسینی الهاشمی

بسم الله الرحمن الرحیم

تحول علوم انسانی

حلقه های مفقوده مقوله علوم انسانی

برای تکمیل پازل نیاز است که بدانیم , کدام قطعه گم شده است, در واقع اول باید بدانیم ,قطعه مفقود شده و بعد باید بدانیم معقول واقع شده .

ما ریاضیاتی می خواهیم که کارآیی برای پیاده شدن علوم انسانی داشته باشد, علوم انسانی را هم برای این می خواهیم که تحلیل نسبت به آسیب های اجتماعی و خرابی های کشور, علوم انسانی را درست وارد نکرده ایم.

علم کشف واقع است و چیزی که کشف می شود , با علوم خارج دارد مال قدیم است این

نه تطابق صد در صدی با عالم خارج دارد و نه هیچ ارتباطی نداشته باشد همین علمی است , پس بتی که از علم  در ذهن ماست, که یعنی کشف واقع

اینطوری نیست, علمی که نتوان در آن شک کرد , تنها در نزد امام زمان است.

پس علم بقیه :علم توی دانشگاه منظور کشف   نیست منظور ابزاری است برای استفاده در عالم خارج

پایبند نباید باشیم به نظریه های خصوصا علوم انسانی

هر مبانی ابزار خودش را می خواهد:

مبانی اسلامی     ابزار اسلامی

مبانی کاپیتالیستی    ابزار کاپیتالیستی

پیاده شدن دین در جامعه برای ما مهم است

در گذشته اگر  شاهی سدی ، کارخانه ای چیزی هم می ساخت  موردی بوده ،برنامه توسعه بعضی جامعه نمی آورد.

الان با پیچیده شدن جوامع، یک نفر جامعه را اداره نمی کند بلکه ساختار ها کشور را اداره می کنند

1-روابط  پیچیده شده

2- در وظایف هم شما آزاد نیستید

برنامه توسعه خودش را بر جامعه حاکم می کند.

مثلا الان چیزهایی که اول انلاب ارزش بود الان شده ضد ارزش و بالعکس

حب الدنیا ـراس کل خطیئه

با مدل سرمایه داری ـمی شود موتور محرکه جامعه

بزرگترین سازنده دنیا ــامیر المومنین (ع)

هنوز چاه های ایشان  (حفر شده با دست موجود است. می فرمودند: من می سازم اما وقف می کنم برای فقرا  نه  برای اینکهاشراف شوم  تفخر داشته باشیم.

برای نوشتن برنامه توسعه نیاز به اقتصاد داریم، باید علوم انسانی را از اسلام  بیرون بیاوریم، و حالا هر چه نوشته بشود ، می رود در قفسه کتابخانه  وچون یا کلی می نویسند یاحداکثر متغیر های موضوع را مشخص می کنند.

مثلا دستگاهی را که می خواهم بسازم از مس و نقره و ... است ، هر کسی با اینها(متغیرها)  یک چیزی می سازد ضبط صوت، تلویزیون و...

پس باید همین متغیرها تعریف شوند، با چه رابطه ای در چه جهتی

دقیق فرمول (کشف فرمول)  مثلا  مواد لازم کیک عروسی

به هر کسی مواد را بدهیم، یک چیزی می سازد حلوا، بیسکویت و....

نسبت بین متغیرها و رابطه بین اینها را باید مشخص کنیم

برنامه ریزی اسلامی برای توسعه  علاوه بر متغیر های اقتصادی، و متغیر های دیگر سایر علوم نسبت  بین اینها و روابط آنها را مشخص کنیم.

پرسش آغازین تحقیق؟

چرا علوم انسانی اسلامی در اداره جامعه اسلامی به کار برده نمی شود؟

سه سوال مقدماتی :

نسخه عینی برای تغییر در عالم خارج

 

ارائه معاملات کاربردی

- تعین متغیر

- نسبت

- روابط

معادل منطق  ریاضیات متکفل ارائه شیوه معادله سازی است.

تفاوت معادلات  کاربردی ریاضیات قدیم و جدید

ضرورت بررسی ریاضیات متناسب

سطوح وقایع تاریخ ریاضیات

می شود شک کرد و سوال کرد ـریاضیات

رمز گشایی ریاضیات و پاسخ درخواست ما

آیا در تاریخ ریاضیات انقلابی رخ داده است؟

1- اگر فقط یک انقلاب بوده چرا می گوییم ریاضیات قدیم و جدید

2- اگر همه اش انقلاب بوده ژس باید هر روز بگوییم ، ریاضیات جدید،جدید تر، جدید تر از جدید تر و....

3- شاخصه انقلاب در ریاضیات چیست؟

باید نظریه پردازی کنیم

چگونه می توان وقایع تاریخ ریاضیات را به صورت قاعده مند سطح بندی نمود؟

نظریه پیشنهادی در طبقه بندی وقایع تاریخ ریاضیات

رشد بچه سه ساله به چهار ساله فقط رشد جسمی است اما از دوران کودکی به نو جوانی  یا جوانی  تکاملی صورت گرفته و تولد فرزند از آن  موجود جدیدی است و خصوصیاتی از آن به ارث می برد، ولی آن آدم نیست جدید است.

1- سطح رشد در ریاضیات

2- سطح تکامل در ریاضیات

3- سطح تحول ریاضیات

1-  افزایش کار امدی از طریق گسترش مصادیق همراه با مبنا و روش( تغیر مصادیق)

2- افزایش کار امدی از طریق تغییر روش جهت بهره گیری حد اکثری از ظرفیت مبنا ( تغییر روش)

3- ارائه کار امدی برتر از طریق تغییر مبنا و روش  و تولید علم جدید(تغییر مبنا)

علت تغییر سطح وقایع  تاریخ ریاضیات:

معیار معقولیت      معیار برهان منطقی

یک علم تا زمانی که برهان منطقی داشته باشد ، معیار معقولیت پیدا می کند اما این معیار فقط به درد قفسه کتابخانه می خورد

برای ذهن است فقط، برای نسبت دادن به عالم خارج

برای مقبولیت و رواج یافتنباید معیار کار آمدی و عینی داشته باشد.

معیار مقبولیت= کار آمدی عینی

 علت وقوع انقلاب در متقن ترین علوم:

ویِژگی های ریاضیات قدیم:

- ربطی به اعتقادات دینی خاصی نداشت

- کلیه استدلال های آن برهانی منطقی داشت.

- همه نیاز های ما را بر آورده می کردند.

پس انقلاب در چنین علمی چه ضرورتی داشت؟

چه چیزی را نتوانست محاسبه کند؟کجای علم ریاضی کم آورد که مجبور شدیم ریاضیات جدید ایجاد کنیم؟

شناخت ریاضیات قدیم:

ادعا ـ نسبت محاسبات به اشیا را به شما می دهم، کم متصل، کم منفصل

اما این فقط ادعاست ، چنین توانی ندارید،

شما یک قید آن را مسامحه می کنید

شما محاسبات جسم ساکن را می توانید انجام دهید.

نقطه نه طول دارد ، نه عرض داره نه ارتفاع

معادله خط نداریم

نقص کار  آمدی فیزیکی پشت آن ضعف ریاضیات است (نبود معامله)

چرا شما نقطه را عدمی تعریف می کردی؟

چون مبنای فلسفی شما اصالت ذات است، پس می گوید، ذات و ماهیت آن چیزی ندارد ، نه طول نه عرض نه ارتفاع

همین نقطه در دستگاه دکارتی به طول و عرض و ارتفاع شناخته میشود چرا چون مبنا عوض شد

در آنجا به ذات نقطه توجه میشد ، حرکت یعنی ارتباط این با سایر نقاط

یعنی طول آن از مبدا مختصات عرض و ارتفاع

پس شد اصالت ربط و ارتباط به جای اصالت ذات

جایی که مبنا عوض شده، در زمان دکارت بوده ، ماتریس و مشتق و... اینها تکامل این نظریه است

تمام آنچه  که به عنوان انقلاب مطرح می کنید از نظر ما تعامل است، انقلاب یعنی جایی که نگرش مبنایی عوض می شود

شناخت ریاضیات قدیم، چیستی مقدار هم برایش مهم است

مبناصالت ذات و توجه به ماهیت

روش تجزیه و انتزاع

کار آمدی ـ ارائه شیوه محاسبات جسم ساکن

پس وقتی به حرکت علم نگاه کنیم ، می شود سکون ـــــــچه مقدار است؟

حرکت در عالی ترین شکل می شود تغییر چگونه تغییر می کند

به جای چیستی ـــــــــباید چگونگی برایت مهم باشد.

در دستگاهی که خودش را متکفل چیستی می داند شما از چگونگی می پرسید؟

ریاضیات قدیم ظرفیت پاسخ به این سوال را ندارد

پس ریاضیاتی را باید تعیین کرد که فضای محاسباتی ـذهن

ابعاد قابل محاسبه ـــــ بعد مکانی

مفهوم پایه نقطه عدم ذاتی است بدون طول عرض ارتفاع

تنها حکم ریاضیات قدیم تساوی یا عدم تساوی نسبت به نتیجه که یک عدد است.

ضرورت انقلاب در ریاضیات قدیم

نقض کارآمدی ریاضیات قدیم ناتوانی در ارائه شیوه محاسبات حرکت و تغییر ناشی از ضعف مبنایی

ریاضیات قدیم ـذات نگری و توجه به ماهیت همراه با روش انتزاعی

مدل آنالیز تاریخ علم

آنالیز فلسفی علم

بررسی انقلابی دیگر در ریاضیات:

ویژگی ریاضیات موجود:بسیار تجربی و عام است ..لازم نیست درباره اشیایی که صحبت می کند قبلا شناخته شده باشند.

عام است هر شیی لازم نیست شناخته شده باشد

پاسخ ما: این دستگاه ریاضی، یک زمانی در گذشته، حال،آینده،تغییر عینی برایش پیدا می شود یا نه؟

اگر تغییر عینی کارآمدی عینی پیدانمی شود، به درد خودت می خورد، ما از زمانی با آن کار داریم که کار آمد عینی بر آن پیدا می شود

اگر درباره تحولات ما ریاضیات مطلوب

رفع نقص ریاضیات قدیم و ارائه شیوه محاسباتی حرکت

محاسبه روابط غیر قطعی از طریق حساب احتمالات

آیا انقلابی دیگر در چنین علمی ضرورت دارد؟در کثرت این علوم نباید گم شوی

شناخت ریاضیات موجود

مبناــ اصالت ربط و ارتباط

روش ـ ترکیب و مجموعه نگری سیستم می سازد

جسم متحرک بالاجبار ی توانی محاسبه کنی اما جسم متحرک بالاختیار نمی توانی محاسبه کنی

Y=f&

تابعت می کند از متغیر مستقل طبق ضابطه بالا جبار، همیشه ،تبعیت می کند.

شما می توانی ماشین و کارخانه خوب بسازی اما نمی توانی جامعه انسانی خوب بسازی یعنی جسم متحرک بالاختیار

1- بین سیستم و نظام از نظر ما تفاوت نیست

2- بین اختیار و انتخاب تفاوت است

سیستم عناصری است که به هم ارتباط دارند برای رسیدن به یک هدف

بین آنها تولی و ولایت و اختیار نیست

نظام ـتولی در ولایت و اختیار در آن  بر قرار است یعنی مساوی با سیستم نیست

کارآمدی:ارائه شیوه محاسبات جسم متحرک   بالا جبار

سوال قابل پاسخ :چگونگی تغییر مقداری جسم متحرک

فضای محاسباتیجهان عینی

ابعاد قابل محاسبه بعد مکانی در زمان

مفهوم پایه ـنقطه وجودی ارتباطی(دارایطول و عرض ارتفاع ارتباطی

حکم تعلق یا عدم تعلق به مجموعه جواب (آنالیز کل ریاضیات موجود)

ابعاد محاسباتی ریاضیات قدیم   بعد مکانی

ریاضیات مطلوب بع فاعلی زمانی  مکانی

ریاضیات موجود بعد زمانی و مکانی

ضرورت انقلابی دیگر در ریاضیات موجود

نقص کار آمدی

مطلوب

موجود

قدیم

 

فاعلیت

                ارتباط

اصالت ذات

مبنا

نظام نگری و تنظیم

مجموعه نگری و ترکیب

انتزاع و تجزیه

روش

بالاراده و الاختیار

جسم متحرک (ادعا) بالا جبار

محاسبات جسم ساکن

کار امدی

چگونگی فاعلیت جسم متحرک بالاختیار

چگونگی تغییر مقدار متحرک بالا جبار

چیستی مقدار

سوال اساسی

عوالم وجود

جهان عینی

عالم ذهن

فضا

 

برای برنامه توسعه که توی همین دنیا می خواهی ببندی باید در نظر بگیری، چون اینجا فقط انسان اقتصادی نیست که فقط سود را در نظر بگیریم. باید تمام طیف ها ها را در برنامه توسعه ات در نظر بگیری ملحد، مومن

ابزار مکانی ، مکان در زمان ،   مکان در زمان با اختیار

مفهوم نقطه عددی    ارتباطی نه ذاتی        نقطه وجودی فاعل

حکم تساوی یا عدم تساوی           تعلق یا عدم تعلق به مجموعه جواب     نظام جواب ،تولی یا ولایت در نظام جواب

یک عدد

حساب امتحانات: هر مسئله قابل یه تحلیل به یکی از این دو نوع مسئله است؟

1- یه زرد و دو تا و ابی و... یه مهره زرد می خواهید.

دست   چقدر احتمال زرد دارد؟

2- طاس می اندازید ـیک بار شش آمده درباره احتمال اینکه دو باره شش بیایدچقدر است؟

هر مسئله قابل تحلیل به  این است 

تمام مهره ها را روی میز بریزید،حالا می خواهد مهره زرد را بردارید پس صد در صد زرد دارید

اگر به جای شما یک رباط بگذاریم

- بررسی کار آمدی حساب احتمالات

- مسائل قابل حل در حساب احتمالات موجود

مسائل ناشی از عدم علم

مسائل ناشی عدم قدرت

علم و قدرت دو شرط لازم و اولیه برای اختیار پس اگر مجبور باشی که کسی نمی تواند تو را مواخذه کند

عدم کفایت

سه انقلاب در تاریخ: ریاضیات اختیار،ریاضیات حرکت،ریاضیات جسم یا مطلوب،جدید،قدیم

پیشرفت سوال جدید ایجاد می کند

تکنولوژی مثل گوشت میته در بیابان به اندازه اضطرار برای عبور اضطرار علمی داریم

نفر اول:تک تک عقودی که ذکر می کنند اسلامی است اما کسی گفته ترکیب اینها سیستم ربوی    میشه اسلامی

تجزیه خوب بود

ترکیب خوب نیست

ترکیب عقود اسلامی نیست

2- دوم؟همه دارن ربا می گیرند

یک فرع در فقه داریم:بر افراشته نگه داشتن بیرق اسلام در مقابل کفر، واجبی است که با هیچ واجب دیگری تزاحم قرار نمی گیرد.

باب تزاحم ـمزاحمت کرده، حکمی با دیگریاولی کدام است؟

یعنی اگر فتوا داری که همه این ربا است , پولتون رو بکشید بیرون، اقتصاد مملکت خوابید اشکال دارد،اضطرار داریم، نداریم فکر های اسلامی

برای دفع اضطرار از اضطرار علمی خود خداوند اعلام کرد،برای اینکه بیرق اسلام زمین نیفته

همه اینها به اضطرار تا وقتی که ولی فقیه صلاح می داند،‌اجازه دارید.

مثال مرفین در شرایط عادی ــــــــــــــــــ اشکال بعد از عمل قلب  برای مدت محدود این مقدار محدود

تا 6 روزـــ 4 میلی گرم مرفین اگر شده 5 میلی گرم آن یک میلی گرم حرام است

تا روزی که قواعد اساسی در بیاید به اضطرار به میزان ولایت فقیه

نظام شاهنشاهی وصل به کر نبود، اما ولی فیه وصل به کر می کند. روش را باید اصلاح کرد.روش ها مستقل نیستند،‌پشت روش ها فلسفه هایی هستند  که تسلط دارند

فلسفه ها اعتقادات را اصلاح می کنند ربطی به علم عینی بریده است.

فلسفه های اسلامی ربطشون به عمل عینی قطعی بریده است پس باید یک فلسفه عمل و فلسفه علم که بتواند علوم اسلامی را پایه گذاری کند ، ایجاد شود

فلسفه نظام ولایت از الف بسم الله است تا ت

اصالت فاعلیت تحت رو گفتن

روش هایی برای تمام علوم باید وجود داشته باشد، تا اصلاح کند.

در تمام علوم روش عام و خاص بر اساس فلسفه اصالت (تمام علوم را بتواند)

روش عام 3 تا پله

1- روش تعریف

مثل یک تلسکوب که  میندازین روی فضا یک تکه اش را بزرگ می کند و اون یه تکه را بزرگ می کند مورد تحقیق قرار ندهید.

که هر متغیری باید

2- روش معادله ـتمام اصطلاحات فلسفی ، وزن همه با هم برابر نیستند، متفاوت است

3- روش شاخصه اصطلاح فلسفی توی روشی من ـ می  شود این دستگاه و عالم خارج تطبیق این اصطلاحات با عالم خارج

رو عام ـــــــــ3 تا روش خاص

1- روش اصول فقه احکام

روش فقه نمی توتند ساختار سازی را تحلیل کند، احکام فرد را بیرون می آورد

چگونه باور کنم که خداوند روی فرد و سود کم  و ...

خداوند ـ حکم داده اما برای مسائل کلان نداده

1-  عالم، عالمای قدیم، عالم بودن

2- عالم جدید، کشف جدید

3- عالم قدیم عالم  بودن ستاره اضاف شده

4- عالم قدیم عالم  بودنعالم جدید درسته، ابزار استنباط از آسمون تکامل پیدا کرده

الان احکام خودـحالا

احکام نظامات اجتماعی ،احکام ساختارها

ابزار استنباط احکام دین

1-  روش اصول فقه احکام

2- روش تولید علم علوم دانشگاهی

3- روش نظام سازی نظامات اجرایی زیر روش عام

چرا تو این 1400 سال در دنیا مدرن تا قبل از شروط در ایران و انقلاب فرانسه در دنیا، اوضاع قدرت اینطوری نبوده

احمد رضا شاه بچه بوده

از زمان پهلوی تا انقلاب نگذاشتنمورد ذهن علما قرار گیرن

کاپیتولاسیون ــــــــ امام  را تبعید کردند یعنی در واقع فرصت نشده

از اول انقلاب 35 سال  برای تولید علم زمان زیادی نیست غرب که داره 50  یا 60 سالگیشو به رخ می کشه  350 سال کار کردن

1-  علمامون یه عده هنوز دارن قبل از مشروطیت  کار می کنند

2- اونهایی که فهمیدن دستشون به  خورده وقت گذارن سرشون خیلی شلوغه

1- آفتاب و عدسی تفحص فکر و ذکر 24 ساعته رو مسئله دور بزنه

 2-  توسل

3- بنشینید فکر کنید  بناست تولید کنید کسی نیست اموزش بده

نمی توانید تولید کنید

تولید گر علوم انسانی یک شرط کمر شکن

اخلاص شرط کمر شکن

خدا سه بزنگاه محک می زنه تا معلوم بشه چقدر برای اون می خواد کار کنه

اگر کتاب شد  مشهور بشم ضایع کردی همه رو

دردت باید این باشه که میگن کار امد باشه

 برم یاری دین، دنبال اینکه چند میدین چقدر در ماه میدین

علوم اسلامی بدون اخلاص در نمیاد

دینم مورد هجومه

بدون اخلاص علوم مادی در میاد علوم دینی در نمیاد

دنبال این باش که دین خدا  زمین نمونه، همشو باد برد

یکی پایه های فرهنگستان درست کرده اگر این شرایط فراهمم شد  خداوند یاریتان می کند

 

 

 
کليه حقوق این سایت برای مدرسه مطالعاتی فارا محفوظ می باشد©