سامانه آموزشی بینش مطهر
برای ثبت نام لازم است موارد زیر را رعایت کنید:
لطفا اطلاعات ثبت نامی خود را با دقت وارد نمایید، درصورت بروز اشکال در اطلاعات وارد شده، هیچ گونه مسئولیتی متوجه دبیرخانه بینش مطهر نخواهد بود.
 در انتخاب "درس گروه معارف" و "نام استاد گروه معارف" خود "بطور صحیح و کامل" دقت نمایید؛ درصورتی که هرکدام از این دو گزینه اشتباه انتخاب شود، به شما نمره ای تعلق نخواهد گرفت.
 برخی اساتید گروه معارف دانشگاه، تشابه اسمی دارند؛ لطفا به این نکته توجه نموده و
"نام استاد خود" را بصورت صحیح انتخاب نمایید.
 با توجه به جدول تطبیق دروس گروه معارف و عناوین دروس بینش مطهر، برای افرادی که برای چندمین بار در طرح بینش مطهر شرکت میکنند، پس از ثبت نام امکان تغییر درس گروه معارف وجود ندارد.
 (جدول مذکور در آیین نامه اجرایی بینش مطهر دانشجویی در صفحات بعدی درج شده است)

 دانشجوی هر دانشکده فقط می تواند در گروه های دانشکده خود شرکت کند و حق انتخاب سایر گروه ها را ندارد، درغیر اینصورت حذف خواهد شد.

 تاریخ حذف و اضافه:
در تاریخ مذکور فقط افرادی که برای اولین مرتبه در دوره شرکت کرده اند، با مراجعه به صفحه شخصی خود در سامانه بینش مطهر می توانند "درس گروه معارف" و "نام استاد گروه معارف" خود را تغییر دهند.
 و سایرین تنها میتوانند
"نام استاد گروه معارف" خود را تغییر دهند.
 تاریخ حذف و اضافه بینش مطهر:    13 آبان لغایت 19 آبان 97 است
 
کلیه حقوق این سیستم محفوظ می باشد